MULTI ASSETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
43-100 Tychy
ul. Fabryczna 11

biuro@multiassets.pl

W dniu 19 lutego 2014 roku został uzgodniony Plan Połączenia spółek:

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

W związku z powyższym Zarząd Spółki Przejmującej działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych udostępnia niniejszym przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości pod niniejszym adresem:

Multi Assets-Plan Połączenia - 19_02_2014
Multi Kania-Plan Połączenia - 19_02_2014

W imieniu Spółki Przejmującej
Jacek Kania – Prezes Zarządu Spółki Przejmującej
Kinga Kania – Wiceprezes Zarządu Spółki Przejmującej.